Par mums

Tālredzīgums

Dibināta 2019. gadā

2019. gadā tālredzīgi tika dibināta Digitālās veselības biedrība ar mērķi objektīvi risināt veselības aprūpes izaicinājumus, kā arī, lai visaptveroši pilnveidotu un modernizētu šo nozari.

Dažādu nozaru speciālisti

Biedrība apvienos aktīvus dažādu saistīto nozaru speciālistus, kas, sadarbojoties savā starpā, spēj, grib un pats galvenais – var – sniegt piedāvājumus, reālus risinājumus un attīstības rīkus tik akūti svarīgai nozarei.

Mūsdienīgi risinājumi

Mums ir svarīgi apvienot visu saistīto nozaru speciālistus, lai radītu ikdienā viegli pieejamus, ērti lietojamus un nemazsvarīgi – cilvēkiem saprotamus un mūsdienīgus risinājumus, lai katrs mūsu sabiedrības loceklis varētu saņemt kvalitatīvus un sev nepieciešamus pakalpojumus dzīves kvalitātes uzlabošanai.

mēs esam orientēti uz sabiedrības labklājību

Mūsu mērķi

Tā kā šī ir bezpeļņas organizācija, tās mērķi ir nesavtīgi un patiesi, un orientēti uz sabiedrības labklājību. Tam pamatā ir vēlme ne tikai attīstīt un uzlabot esošo, bet arī ieguldīt savu laiku, uzmanību un līdzekļus izglītībā visos tās līmeņos un saistītajās sfērās, kas jau tuvākajā nākotnē nesīs manāmus un jūtamus rezultātus – izglītoti sabiedrības locekļi, kas būs aktīvi iesaistīti un ieinteresēti inovāciju ieviešanā un sistēmas kopējā uzlabošanā jau pašā tās saknē un pirmsākumos.